Apis pomaga!

Chorzy na nowotwory są szczególnie narażeni na infekcje z powodu obniżonej odporności. Zasady „Kwarantanny” są aktualne u takich osób od początku istnienia choroby.. Dezynfekcja sal, pokoju, zabawek, rąk, maseczki to nie sytuacja chwilowa, a codzienna dlatego bardzo cenimy pomoc z zewnątrz.

Dziękujemy firmie APIS Natural Cosmetics po raz kolejny za wsparcie i pomoc.