Dzień Dawcy Szpiku

13 października, już po raz 20. w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Jest to święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi, obchodzone w naszym kraju od 2002 roku. Z tej okazji wszystkim Dawcom życzymy dużo zdrowia oraz świadomości, że to co robią dla drugiego człowieka jest niewątpliwie czymś wyjątkowym.

Światowa baza Dawców szpiku liczy blisko 40 mln osób. W polskim rejestrze Poltransplant na dzień 30.09.2022 r. znajdowało się 2 090 690 osób wyrażających chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Cieszymy się, że także dzięki naszym działaniom z roku na rok wiedza o oddawaniu szpiku jest coraz szersza, a kiedy świadomość ludzi rośnie, chętniej rejestrują się jako potencjalni dawcy. Zgodny Dawca szpiku jest często jedyną szansą dla chorego na drugie życie i powrót do zdrowia – niestety, nie zawsze udaje się go znaleźć. Dlatego nadal warto obalać krążące mity i szerzyć prawidłową wiedzę na temat rzeczywistego dawstwa.

Po rzetelną wiedzę jak i chęć rejestracji można zgłosić się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku istnieje możliwość takiej rejestracji w siedzibie, Terenowych Oddziałach, jak i ekipach wyjazdowych.