O Fundacji

Celem działalności fundacji jest pomoc osobom czekającym na przeszczep szpiku oraz pacjentom po przeszczepie i ich rodzinom. Jako NASZPIKOWANI organizujemy również akcje, podczas których promowana jest idea dawstwa szpiku i można zarejestrować się do banku potencjalnych dawców. Wszystkie osoby, które za pośrednictwem fundacji trafią na listę potencjalnych dawców szpiku, zostaną zarejestrowane w polskim rejestrze dawców szpiku. Nasze wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób dorosłych, które często nie otrzymują w szpitalach wystarczającej opieki psychologa.

 • Pomagamy osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi
 • Pomagamy osobom po przeszczepie szpiku kostnego
 • Pomagamy w rejestracji kandydatów na dawców szpiku
 • Popularyzujemy ideę dawstwa szpiku kostnego

Jedyną szansą na wyleczenie wielu cierpiących na białaczkę jest allogeniczny przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. Niestety zdarza się, że wielu chorych nie ma dawcy wśród osób najbliższych. W takiej sytuacji poszukuje się niespokrewnionego dawcy najpierw w banku krajowym, a w przypadku niepowodzenia – w banku światowym potencjalnych dawców szpiku.

Chorzy mogą żyć normalnie

W Fundacji NASZPIKOWANI jesteśmy do dyspozycji chorych i ich rodzin, służąc im pomocą, informacją i radą. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjny wiążą się z bardzo dużymi kosztami. Bliscy starają się pomóc choremu wszelkimi sposobami, które często przekraczają możliwości finansowe rodziny. Fakt zachorowania oraz jego najbliższego otoczenia. Nasilone obciążenie wyzwala poszukiwanie wsparcia u innych osób i instytucji. Działania naszego zespołu prowadzą do zminimalizowania bólu i innych traumatycznych przeżyć wynikających z choroby. Troszczymy się o jakość życia naszych podopiecznych i staramy się, aby w miarę możliwości ich codzienność był
a jak najbardziej normalna.

Oferujemy potrzebne wsparcie psychologa

Leczenie przeciwnowotworowe niesie ze sobą różne następstwa psychologiczne. Dotykają one zazwyczaj sfery emocjonalnej i poznawczej. Po zakończeniu terapii u pacjentów mogą wystąpić:

 • niska samoocena
 • poczucie braku kontroli
 • nadwrażliwość
 • tendencja do hipochondrii
 • labilność emocjonalna
 • skłonność do reakcji lękowych
 • depresja
 • stosowanie mechanizmów obronnych

Okres choroby jest czasem szczególnie trudnym dla młodzieży. Nastoletni pacjenci bardzo mocno przeżywają gwałtowną konieczność zmiany planów na przyszłość. W wyniku choroby występuje u nich szeroki wachlarz reakcji – od depresji po nadpobudliwość. Największe problemy zaczynają pojawiać się w początkowej fazie choroby, są to zwykle:

 • lękliwość
 • niezadowolenie z siebie
 • brak pewności siebie
 • niezdecydowanie
 • uległość
 • skłonność do podporządkowania się

Takie reakcje związane są z małą liczbą kontaktów z innymi ludźmi i brakiem przynależności do grupy. Pojawienie się choroby burzy u młodzieży dopiero kształtujący się system wartości. W takich momentach ważna jest odpowiednia postawa rodziców i ich bezwarunkowa akceptacja. Miłość bliskich wzbudza zaufanie chorego i daje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki nim zyskuje najdogodniejsze warunki do rozwoju emocjonalnego i społeczno – moralnego. Nasz psycholog oferuje więc swoją pomoc zarówno pacjentom onkologicznym, jak i rodzinom oraz najbliższym osobom.