Rekrutacja do projektu „Złap oddech z Naszpikowanymi”

Ogłaszamy rekrutację do projektu „Złap oddech z Naszpikowanymi” finansowanego ze środków Dotacji Fundacji DKMS. Skorzystaj z naszego wsparcia!

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dziecięcych pacjentów po terapii onkologicznej oraz ich rodzeństwa i rodziców. Grupę docelową uczestników projektu stanowi 80 osób.

W ramach projektu planujemy następujące działania skierowane do pacjentów i ich bliskich:

– indywidualne spotkania z onkopsychologiem/psychologiem,
– praca z terapeutami integracji sensorycznej,
– zajęcia TUS,
– zajęcia z zakresu arteterapii,
– grupy wsparcia dla rodziców,
– doposażenie pokoju wytchnieniowego jako bezpiecznego miejsca pobytu i wsparcia podczas choroby i zdrowienia.

Terminy rekrutacji: 15 maja 2024 r. – 31 maja 2024 r.

Zasady rekrutacji:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie.
  2. Wypełnij Kartę zgłoszeniową i prześlij na adres: kontakt@naszpikowani.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Złap oddech z Naszpikowanymi”.
  2. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem uczestnika/uczestniczki Projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS