Mój Kolorowy AUTentYZM

Fundacja Naszpikowani od lat zajmuje się wsparciem osób z chorobami nowotworowymi. W 2022 roku postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o pomoc dzieciom i dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu, z trudnościami w kontaktach rówieśniczych oraz innymi deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w rzeczywistości. W związku z tym, że coraz częściej do fundacji zgłaszają się rodzice dzieci oraz dorośli ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, powstał pomysł otworzenia ośrodka, w którym te osoby znajdują specjalistyczną pomoc.

Ośrodek Mój kolorowy AUTentYZM znajduje się w Rogowie 64 gm. Choroszcz w budynku dawnej szkoły podstawowej.

W ośrodku proponujemy

terapię logopedyczną

terapię Integracji Sensorycznej

Trening Umiejętności Społecznych

Terapię Ręki

a także:

psychoterapię

socjoterapię

terapię zajęciową

W ośrodku powstało kilka sal, w których prowadzona jest specjalistyczna terapia, np. sala do terapii sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny, sala do specjalistycznych zajęć grupowych.

Na naszych podopiecznych czeka także nowoczesna Sala Doświadczania Świata wyposażona w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Pobyt w Sali Doświadczania Świata pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. Podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Te działania prowadzą do poprawy komunikacji ze światem.

W roku 2023 z naszej pomocy w ośrodku skorzystało ponad 100. podopiecznych.

Prowadzimy też bezpłatne konsultacje i szkolenia dla rodziców oraz grupę wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem.

Jeśli Twoje dziecko ma zróżnicowane potrzeby edukacyjne, niepokoi cię jego rozwój, zmagasz się z wyzwaniami rozwojowymi swojego dziecka, zapraszamy do kontaktu z nami.

Ośrodek Mój kolorowy AUTentYZM w Rogowie dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju zaprasza!