Polityka prywatności

Zapewniamy Cię, że nasza Fundacja przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i swobodnie korzystać z Serwisu pomagam-popieram.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

I.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane dużą literą pokrywają się z definicjami opisanymi w Regulaminie Serwisu dostępnym od adresem pomagam-popieram.pl

II.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Serwisu pomagam-popieram.pl (dalej: Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Fundacja Naszpikowani z siedzibą w Białymstoku, ul. Marcina Kasprzaka 30, 15 – 162 Białystok, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000615376, NIP 966-21-03-927

III.
Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady czterech z nich:

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych
 • a także na podstawie Twojej zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) RODO.

IV.
Dlaczego o Twoje dane osobowe prosimy i komu je przekazujemy?

 1. Rejestracja
  W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia Konta w Serwisie pomagam-popieram.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym wejściu na stronę Serwisu tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz swój czas. Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji historii dokonanych wpłat na określone Zbiórki. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć Konto z Serwisu.
 2. Wpłata Darowizny na określoną Zbiórkę
  W trakcie dokonywania przez Użytkownika Darowizny prosimy o podanie nam danych niezbędnych do jej realizacji, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników w całości lub częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
  W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Serwis. Serwis współpracuje z następującymi operatorami płatności: Przelewy24.
 3. Subskrypcja newslettera
  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje Konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
  Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Administratora.

V.
Dane które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę Serwisu

 1. pomagam-popieram.pl (serwer)
  System informatyczny, z którego korzysta pomagam-popieram.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
  Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji czy korzystania z Serwisu i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. pomagam-popieram.pl (cookies)
  Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Serwisowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

VI.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach reklamowo-marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie do czasu cofnięcia bez ciebie zgody w tym zakresie.

VII.
Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Serwisu

Fundacja bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Serwisu linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VIII.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie), ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jedynie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na zasadach określonych w RODO.

IX.
Przetwarzanie Twoich danych w państwach trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał dołożymy wszelkich starań aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (KE) stwierdziła odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez KE.

X.
Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

XI.
Profilowanie

Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych.

XII.
Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, niestety nie będziemy mogli zrealizować na Twoją rzecz naszych usług

XIII.
Zmiana polityki bezpieczeństwa Serwisu

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie Administrator powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

XIV.
Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 664 999 379 lub e-mail: kontakt@naszpikowani.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 664 999 379 lub e-mail: kontakt@naszpikowani.pl