„Razem poznajemy Białystok”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Razem poznajemy Białystok” realizowanym od września do października przez Fundację Naszpikowani. Operatorem projektu jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Fundacja Dialog.
Projekt „Razem poznajemy Białystok” skierowany jest do młodych mieszkańców Białegostoku o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych, w tym uchodźców z Ukrainy, w wieku 10 – 15 lat oraz ich rodziców i rodzeństwa. Ma na celu włączanie dzieci i młodzieży z Ukrainy w życie wspólnoty lokalnej oraz wzmocnienie procesu integracji tej grupy uchodźczej z mieszkańcami miasta. W ramach projektu zorganizowana zostanie m.in. gra terenowa po Białymstoku połączona ze zwiedzaniem wystaw w Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz Muzeum Podlaskim. W celu przygotowania uczestników projektu do lepszego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym oraz głębszego zrozumienia potrzeby dialogu międzykulturowego odbędą się także warsztaty integracyjne połączone z działaniami artystycznymi.
Więcej informacji pod nr telefonu: 690 001 972.