Zakończyliśmy realizację projektu „Razem poznajemy Białystok”

Zakończyliśmy realizację projektu „Razem poznajemy Białystok”. Operatorem projektu była Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Fundacja Dialog. W ramach projektu udało się zrealizować wszystkie zakładane działania, w tym:
– gra terenowa po Białymstoku, podczas której uczestnicy projektu w grupach w aktywny sposób poznali ważne miejsca w Białymstoku z perspektywy historycznej, przyrodniczej, kulturalnej (w tym: 43 uczestników (w tym 33 uchodźców) zwiedziło z przewodnikiem wystawę „Białystok młodego Zamenhofa” oraz wzięło udział w warsztatach pt. „Gry historyczne” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa; 30 uczestników (w tym 20 uchodźców) zwiedziło wystawy w Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku oraz wzięło udział w warsztatach „Na tropie historii”), dodatkowo uchodźcy pogłębili znajomość języka polskiego;
– warsztaty integracyjne, które zgromadziły 45 uczestników (w tym 30 uchodźców) i służyły integracji połączonej z działaniami artystycznymi. Pierwsza część warsztatów przygotowała uczestników do lepszego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, a w szczególności w kontaktach z przedstawicielami innych kultur przyjeżdżającymi do Polski oraz głębszego zrozumienia, jak się buduje dialog międzykulturowy. W drugiej części warsztatów uczestnicy wykonali różne prace plastyczne. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z podjętych działań projektowych.